Το προσωπικό (40 άτομα) της εταιρείας Α. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε