ΥΔΡΟΚΟΠΗ

Υδροκοπή

Βάσει των πλεονεκτημάτων που συνδυάζει η υδροκοπή, έχει πλέον καθιερωθεί σε εργασίες κοπής σε συντηρήσεις, επισκευές και απεγκαταστάσεις εξοπλισμού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως.Έχοντας ως βασικό προτέρημα της την δυνατότητα κοπής σχεδόν οποιουδήποτε υλικού χωρίς την έκλυση θερμότητας, και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ακρίβεια κοπής, ικανοποιεί τις απαιτήσεις από ένα πολύ ευρύ φάσμα εργασιών. Τα κύρια πλεονεκτήματα των εφαρμογών υδροκοπής θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

Απαλοιφή του κινδύνου φωτιάς ή έκρηξης ακόμα και σε υδροκοπές με την παρουσία εύφλεκτων υλικών.
Δυνατότητα κοπής πάσης φύσεως επιστρωμένων ελασμάτων, καθώς και διαφόρων υλικών
Απουσία υψηλών θερμοκρασιών με αποτέλεσμα οι ιδιότητες των μετάλλων στα σημεία τομής να παραμένουν ανεπηρέαστες (χωρίς θερμοεπηρεαζόμενη ζώνη).
Απόσταση ασφαλείας του προσωπικού από την ζώνη κοπής λόγω της χρήσης αυτομάτων μεθόδων χειρισμού του ακροφυσίου υδροκοπής.
Άψογο αποτέλεσμα σε πλάγιες κοπές για προετοιμασία συγκολλήσεων αγωγών.
Ακρίβεια κοπής ακόμα και σε πολύπλοκα σχήματα.
Η χρήση νερού υπέρψηλης πίεσης, σε συνδυασμό με αδρανές υλικό ως μέσο κοπής, την καθιστούν φιλική προς το περιβάλλον.

Εφαρμογές στην Βιομηχανία

Η εταιρεία μας διαθέτοντας την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό έχει αναλάβει ποικίλα  έργα καθαρισμού δεξαμενών. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε, μας έχουν καταστήσει ως τον πλέον προτιμώμενο ανάδοχο εργασιών καθαρισμού δεξαμενών στη βιομηχανία.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, μάς δίνει την δυνατότητα να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε εργασίες καθαρισμού δεξαμενών βάσει των ορθών πρακτικών εργασίας:

Σχεδιασμός και εκτέλεση της κατάλληλης μεθόδου ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του έργου (υλικό κατασκευής, μέσο αποθήκευσης, κλπ)
Πιστή εφαρμογή των αντιστοίχων εφαρμοστέων Τεχνικών προτύπων, καθώς και αυτών που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική ευθύνη
Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό ικανό να εκτελέσει τις εργασίες ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλείας

Η παγοβολή είναι μια καινοτόμος μέθοδος βιομηχανικού καθαρισμού με ευρύ πεδίο εφαρμογής σε διυλιστηριακές εγκαταστάσεις για καθαρισμό επιφανειών από μαζούτ, κόλλα, λάδια, σκουριά, χρώματα, κ.α.. Φαινομενικά, ο τρόπος λειτουργίας της είναι κοινός με αυτόν της αμμοβολής, αλλά λόγω των ιδιαιτεροτήτων του ξηρού πάγου (στερεοποιημένο CO2), αλλάζει ολόκληρη η φιλοσοφία της καθώς και το εύρος των δυνατοτήτων της.

Σε αντίθεση με την άμμο ή με άλλα μέσα, ο ξηρός πάγος έχει πολύ χαμηλή πυκνότητα και σκληρότητα με αποτέλεσμα να μην προκαλεί φθορές στην επιφάνεια. Η στιγμιαία εξάχνωση του κατά την πρόσκρουση, συνδυασμένη με την έντονη εναλλαγή θερμότητας προκαλούν έντονη καταπόνηση στους ανεπιθύμητους ρύπους απομακρύνοντας τους από την επιφάνεια. Συνδυάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού όπως:

Δεν αφήνει κατάλοιπα αφού εξατμίζεται μετά την πρόσκρουση
Δεν προκαλεί φθορές στην επιφάνεια
Δίνει γρήγορο αποτέλεσμα χωρίς την μετακίνηση/αποσύνδεση του εξοπλισμού
Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια
Ο ξηρός πάγος είναι μη τοξικός και άφλεκτος
Είναι φιλική προς το περιβάλλον αφού η χρήση της γίνεται χωρίς χημικά πρόσθετα

Ο περιοδικός καθαρισμός κλειστών χώρων όπως αυτός των σιλό αποτελεί μια από τις πιο απαιτητικές εργασίες συντήρησης. Επιπλέον, η είσοδος του συνεργείου καθαρισμού εντός τους, ενέχει υψηλό δείκτη επικινδυνότητας ο οποίος συνεπάγεται επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. εργασίας σε κλειστό χώρο, παροχή αναπνεύσιμου αέρα κ.α.) που περιπλέκουν την ήδη βεβαρυμμένη διαδικασία συντήρησης τους.

Έχοντας τα ανωτέρω ως δεδομένα, και με γνώμονα την μείωση της επικινδυνότητας, η εταιρεία ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει εντάξει στο δυναμικό της το Tank Master το οποίο καθιστά δυνατό τον no-entry καθαρισμό κλειστών χώρων. Αυτός o εξοπλισμός νέας τεχνολογίας αποτελείται από δύο ακροφύσια τα οποία  περιστρέφονται 360˚ σε δύο άξονες καλύπτοντας έτσι όλη την εσωτερική επιφάνεια του χώρου. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Tank Master έναντι των παραδοσιακών μεθόδων καθαρισμού κλειστών χώρων είναι:

Σημαντική μείωση κινδύνου και απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών.
Ελαχιστοποίηση χρόνου ολοκλήρωσης έργου / διακοπής λειτουργίας εξοπλισμού.
Καθαρισμός ολόκληρης της εσωτερικής επιφάνειας, καθαρίζοντας και τις πιο σκληρές επικαθίσεις ακόμα στα πιο δυσπρόσιτα σημεία
Δυνατότητα αφαίρεσης πολυκαιρισμένων αντιδιαβρωτικών ή άλλων επιστρώσεων με σκοπό την αποκατάσταση τους. To φινίρισμα της καθαρισμένης επιφάνειας μετά την υδροβολή είναι συνήθως ιδανικό για την εφαρμογή της νέας επίστρωσης.
Ασφαλής, γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός δοχείων που θα ήταν πρακτικά αδύνατον να καθαριστούν με άλλες μεθόδους
Τα υδαρή απόβλητα παραμένουν περιορισμένα, συνεπώς η συγκομιδή τους είναι πολύ απλή.

Η εταιρεία μας διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης και βιομηχανικών καθαρισμών έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ποικίλα  έργα σε δάπεδα βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με την ποιότητα που χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, συνιστούν στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης τους.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, μάς δίνει την δυνατότητα να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και βαφής δαπέδων  βάσει των ορθών πρακτικών εργασίας:

Σχεδιασμός και εκτέλεση της κατάλληλης μεθόδου εργασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου
Πιστή εφαρμογή των εκάστοτε εφαρμοστέων Τεχνικών προτύπων, καθώς και αυτών που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική ευθύνη
Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό ικανό να εκτελέσει τις εργασίες ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλείας

Η αμμοβολή είναι μια τεχνική καθαρισμού κυρίως μεταλλικών επιφανειών από σκουριές, ρητίνες χρωμάτων, γράσου και λοιπόν στοιχείων, η οποία γίνεται με εκτόξευση άμμου με μεγάλη πίεση (7-9 Bar), και είναι μια από τις διαδικασίες προετοιμασίας μιας επιφάνειας για βαφή. Η αμμοβολή έχει διάφορες ποιότητες (Sa1, Sa2, Sa2 ½, Sa3) με ανάλογα αποτελέσματα. Μπορεί να δώσει από μια απλά «βουρτσισμένη» επιφάνεια ως και λευκή μεταλλική επιφάνεια. Η εταιρεία μας με το έμπειρο προσωπικό και τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει έχει εκτελέσει εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα αμμοβολής σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η εμπειρία αυτή μας δίνει την δυνατότητα να εκτελούμε εξειδικευμένες εργασίες αμμοβολής χρησιμοποιώντας υλικά ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και του εξοπλισμού που πρόκειται να γίνει η αμμοβολή.

Η εταιρεία μας πρωτοπορεί και στους χρωματισμούς. Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες χρωμάτων και τηρούμε όλες τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και τα διεθνή πρότυπα ISO. Εκτελούμε έργα βαφής και αντιδιαβρωτικής προστασίας εφαρμόζοντας εποξειδικά, πολυουρεθανικά, πυράντοχα και άλλα συστήματα βαφής ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου σε όλους τους τύπους βαφής σε κλειστούς ή μη χώρους (δεξαμενές, σωληνώσεις, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια κτλ.). Για την σωστή εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνουμε, η εταιρία μας διαθέτει εξοπλισμό που αποτελείται από μηχανήματα AIRLESS και μηχανήματα για ειδικές εφαρμογές όπως συστήματα HOT SPRAY, συστήματα αυτόματης ανάμιξης δύο ή και περισσοτέρων υλικών και συστήματα METALLIZING.