ΥΔΡΟΚΑΘΑΙΡΕΣΗ

Υδροκαθαίρεση

Η υδροκαθαίρεση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την τεχνική κοψίματος και αφαίρεσης σκυροδέματος από μια δομημένη επιφάνεια με την χρήση υψηλής πιέσεως υδροβολή (High Pressure Water Jet). Η υδροκαθαίρεση αναγνωρίζεται πλέον απο τους Πολ. Μηχανικούς ως η ασφαλέστερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς δονήσεις, μέθοδος αφαίρεσης σκυροδέματος. Η υπόλοιπη δομή δεν υφίσταται κανένα ράγισμα, ο χάλυβας ενίσχυσης παραμένει άθικτος και έτσι διατηρεί την αρχική της ακεραιότητα.

Τεχνικά Πλεονεκτήματα

  • Δεν προκαλεί μικρορωγμές στην δομή.
  • Δεν βλάπτει τον οπλισμό και δεν προκαλεί χαλάρωση στην δομή.
  • Ο οπλισμός καθαρίζεται από την πίεση του νερού, συνεπώς δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης για το δέσιμο του καινούργιου σκυροδέματος.
  • Η υδροκαθαίρεση εξασφαλίζει ακριβή και επιλεκτική αφαίρεση μόνο του χαλασμένου σκυροδέματος ενώ το υγιές υλικό παραμένει άθικτο.

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα

  • Ελαχιστοποιείται η ρύπανση από τη σκόνη.
  • Εξαλείφεται ο θόρυβος που προκαλείται από τα κρουστικά εργαλεία.,

Εφαρμογές στην Βιομηχανία

> Υδροκαθαίρεση
> Υδροκοπή
> Αμμοβολές – Βαφές
> Βαφές πυροπροστασίας
> Υδροαμμοβολές – Συντήρηση μαρμάρινων επιφανειών
> Παγοβολή:
> Καθαρισμοί επιφανειών (πέτρινες, ξύλινες, μαρμάρινες)
> Αφαίρεση GRAFFITI
> Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών