ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

idrodinamikoi-katharismoi

Υδροδυναμικοί Καθαρισμοί

Προσφέρουμε μια σειρά από λύσεις και υπηρεσίες για τον καθαρισμό βιομηχανικού εξοπλισμού. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός σε συνδυασμό με το έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό και την τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία μας,μας κατατάσσει στις πρώτες εταιρείες υδροδυναμικού καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας ημι-αυτόματα συστήματα και μηχανήματα νέας τεχνολογίας όπως το Rotofan και το Tank Master παρέχουμε αποτελεσματικό και πιο γρήγορο από τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού εξοπλισμό σε:

  • Εναλλάκτες θερμότητας
  • Δοχεία – Πύργους – Αντιδραστήρες
  • Σωληνώσεις υπόγειες – Υπέργειες
  • Προθερμαντές LUVO • Φούρνους – Καυστήρες
  • Κλίβανοι – Καυστήρες