ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την ποικιλία τεχνικών εφαρμογών της προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες σε οποιασδήποτε φύσης τεχνικά έργα.

Εφαρμογές σε Τεχνικά έργα

> Υδροκαθαίρεση
> Υδροκοπή
> Αμμοβολές – Βαφές
> Βαφές πυροπροστασίας
> Υδροαμμοβολές – Συντήρηση μαρμάρινων επιφανειών
> Παγοβολή:
> Καθαρισμοί επιφανειών (πέτρινες, ξύλινες, μαρμάρινες)
> Αφαίρεση GRAFFITI
> Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών