ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

service-one

Προετοιμασία Επιφανειών

Η εταιρεία μας στον καθαρισμό και την προετοιμασία επιφανειών με την μέθοδο της υδροβολής παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ όσο και στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.
Ως μέλος του SIR εφαρμόζουμε όλα τα διεθνή standards χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό.