ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ με την πολυετή εμπειρία και τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει έχει καταφέρει να διακριθεί στο χώρο της Παραγωγής Ενέργειας επιβεβαιώνοντας την ποιότητα που τη χαρακτηρίζει.

Εφαρμογές στην Παραγωγή Ενέργειας

> Καθαρισμός δεξαμενών
> Καθαρισμοί αγωγών
> Ταινιοδρόμοι
> Luvo
> Λέβητες
> Σιλό
> Παγοβολή
> Αμμοβολή / Χρωματισμοί
> Υδροβολή υψηλής & Υπέρψηλης πίεσης
> Βαφές & Πυράντοχες Βαφές
> Καθαρισμοί φίλτρων
> Ψυγεία
> Εναλλάκτες