ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Λέγοντας «ναυτιλιακή βιομηχανία» ή γενικότερα «ναυτιλία», εννοούμε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται και υποστηρίζουν τις θαλάσσιες μεταφορές ανθρώπων και αγαθών. Έχοντας πολλά χρόνια παρουσίας κι εμπειρίας στο χώρο της Ναυτιλίας η «ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» μπορεί να εγγυηθεί σύντομους χρόνους ολοκλήρωσης των εργασιών που αναλαμβάνει σε κάθε πλοίο. Σε αυτό συμβάλλει το ειδικευμένο προσωπικό καθώς και ο προηγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει η εταιρεία μας για εργασίες υδροβολής σε:Δεξαμενισμούς
Δεξαμενές φορτίου/έρματος
Γκαράζ
Διπύθμενα
Καταστρώματα/Μηχανοστάσια
Αμπάρια

Εφαρμογές στη Ναυτιλία

> Αμμοβολή
> Καθαρισμοί
> Υδροβολές
> Χρωματισμοί