ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

episke-orofis-deksamen

Επισκευή οροφής δεξαμενών ορυκτών καυσίμων

Σε περιπτώσεις όπου οι δεξαμενές αποθήκευσης ορυκτών καυσίμων έχουν υποστεί παραμορφώσεις στην οροφή ή το κέλυφος λόγω καθιζήσεων του εδάφους ή άλλων εξωγενών παραγόντων, η εταιρεία μας είναι σε θέση με τη μέθοδο της υδροκοπής με χρήση τηλεσκοπικού γερανού να αφαιρέσει τα παραμορφωμένα ελάσματα και εν συνεχεία να τοποθετήσει νέα ελάσματα με τη βοήθεια ειδικών εποξικών ρητινών.

Τα οφέλη της προαναφερθείσας διαδικασίας είναι τα εξής:

  • Επιτυγχάνεται ακριβής και επιλεκτική αφαίρεση του ελάσματος, ενώ το υγιές υλικό παραμένει άθικτο.
  • Μη θερμή εργασία
  • Άμεσα και ποιοτικά αποτελέσματα
  • Χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον