ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Εργασίες υδροκαθαίρεσης φρέατος εκκαπνισμού σήραγγας Δρίσκου

Η εταιρία μας ανέλαβε και εκτέλεσε επιτυχώς εργασίες υδροκαθαίρεσης

30 κυβικών σκυροδέματος στον θόλο της διασυνδετήριας στοάς της σήραγγας Δρίσκου στο σημείο συναρμογής, της διασυνδετήριας με το φρέαρ εκκαπνισμού.

Για το έργο αυτό η εταιρεία μας χρησιμοποίησε το αυτοκινούμενο συγκρότημα υδροβολής WOMA 700Z δυναμικότητας 1350 Bar, 200 lit/min, 650Hp.

Η συνολική διάρκεια του έργου μαζί με την εγκατάσταση του εξοπλισμού ήταν 15 ημέρες.